En sammanfattning av 2016

Vi tittar tillbaka på ett år som varit ansträngt och händelserikt. Omorganisationen och konsekvenserna av den har på många sätt tagit en stor plats i vardagen för många av våra medlemmar och fackligt förtroendevalda. När det gäller det kvarvarande arbetet med omorganisationen upplever vi att arbetsgivaren är lyhörd för våra åsikter och att vi har en stor påverkan. Vi kommer att fortsätta vara med och påverka besluten till det bättre för våra medlemmar.

Den 15-16 mars hölls årets Förbundsregionsstämma på Bohusgården. Erling Staxäng avtackades från sitt uppdrag som ordförande och Katharina von Sydow valdes till ordförande för Polisförbundet Väst. Mattias Jönsson och Emelie Risberg valdes in i regionstyrelsen.

I maj lämnade skyddsorganisationen in en framställan till arbetsgivaren med stöd av AML 6:6a gällande behovet av biträdande chefer i vår region. Vi fick signaler om att chefers arbetsmiljö var ohållbar och att det fanns behov av biträdande chefer. Denna fråga har hanterats och lever vidare. Vi jobbar för framgång i frågan under 2017.

Under 2016 har det pågått förhandlingar i revision 3 för RALS 2013-2016. Vi har ett nytt centralt avtal gällande lön och det pågår i nuläget nationella löneförhandlingarna. Vi har nått framgång i överenskommelse med arbetsgivaren och i inflytandefrågan. Vi har kommit en bit på väg och vi fortsätter med förberedelserna inför regionala förhandlingar. Vi jobbar aktivt med politikerkontakter för att få dem att förstå vad som krävs för att ta sig ur poliskrisen. Vi har deltagit i Regionpolisrådet och Moderaternas Sverigemöte och vi har planerat in flera möten med politiker i justitieutskottet. Målet är att träffa företrädare för alla partier i riksdagen. Ett annat viktigt opinionsarbete är kontakten med media där vi under året fått genomslag i flera frågor.

Den 20-22 september hölls kongressen som är Polisförbundets högsta beslutande organ. Regionsstyrelsen och valda ombud och ersättare från hela landet deltog och beslutade om bland annat motioner och inriktning i Polisförbundets arbete de kommande åren. Där behandlades motioner från stämman i Väst och i flera fall röstade kongressen enligt Region Västs förslag.

Arbetet med att få ett system gällande tillsättningar fortsätter. Tillsättningsärenden hanteras i stort sett varje vecka. Vi kommer fortsätta att jobba för en rättvis och transparent tillsättningsprocess.

Hemsidan www.polisforbundetvast.se har under året uppdaterats regelbundet med den senaste fackliga informationen. Där finns bland annat råd och stöd i olika frågor, kontaktuppgifter och medlemsförmåner. Vi finns även på twitter, sök på @PFvast.

Vi har kämpat och vi kommer fortsätta kämpa för bra arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och en lön som speglar yrkets komplexitet. Vi är unika och vi har allmänheten med oss. Vi går en spännande period till mötes när politiker börjar vakna och valet närmar sig med stormsteg. Tillsammans utvecklar vi en professionell polis.

Med detta önskar vi ett Gott Nytt År!