En intensiv vecka går mot sitt slut

Här kommer en sammanfattning av viktiga händelser och processer som vi arbetat med under veckan.

Löneprocessen gällande polisernas löner är igång igen. Nu återupptas de förhandlingar som strandade i höstas gällande polisernas löner från den 1 oktober 2015. Det är den tredje revisionen av innevarande avtal med Polismyndigheten. Förhandlingarna sker på nationell nivå och förbundsstyrelsen kommer inom kort att fatta beslut om inriktningen i de fortsatta förhandlingarna. Om vi inte kommer överrens med arbetsgivaren är nästa steg en konsultation med centrala parter och därefter lönenämnd. Förhandlingstider är inplanerade fram till den 9 juni.

I tisdags hade arbetsgruppen som arbetar med dimensionering på IGV bjudit in de fackliga organisationerna till möte för att redovisa det pågående arbetet. Senare under dagen hade vi ett möte angående hur vi ska jobba med vidare med frågan.

I veckan skickades ett pressmeddelande ut av Polisförbundet med anledning av en ny medlemsundersökning. Resultatet av undersökningen visar att sju av tio poliser i Väst, 70 procent, har under det senaste halvåret funderat på att lämna polisyrket. Drygt var femte polis i Väst letar dessutom aktivt efter ett nytt jobb. Det främsta skälet som anges är dålig lön. Medlemmar som är under 40 år, småbarnsföräldrar och poliser som tjänar under 27 000 kronor är de som är mest missnöjda med lönen. De är också de som i hög grad funderar på att lämna yrket. Med anledning av medlemsundersökningen blev Peppe Larsson intervjuad av TV4 och Mikael Mossberg debatterade i P4 Väst . Det har även skrivits om resultatet av undersökningen i lokaltidningar och på sociala medier.

Arbetet med konflikthandboken är klart och nu finns den att ladda ner på Polisförbundets hemsida. Vi förbereder oss för en konflikt men det är viktigt att komma ihåg att konflikt inte är målet. Vi vill ha bra avtal, en arbetsgivare som lyssnar på oss, vi vill ha inflytande och uppvärdera yrket.

Under torsdagen träffades valda ombud för att delta i ett Regionsråd. Frågor som behandlades var lön, konfliktförberedelser, konflikthandboken, opinion, kommunikation, dimensionering på IGV, rekryteringar och försäkringar. Många intressanta diskussioner fördes om de aktuella frågorna. En mycket givande dag.

Under fredagen åkte Katharina von Sydow till Malmö för att delta i Moderaternas Sverigemöte. Målet är att träffa alla riksdagspartier då vi anser att vi behöver förmedla vår bild av polismyndigheten och våra mdlemmars situation.

Utöver ovan nämnda möten och händelser har vi även hunnit med styrelsemöte, nationellt ordförandemöte, nationellt opinionsmöte, extra årsmöte för FO Fyrbodal och LFO Västra Fyrbodal och möten med arbetsgivaren, fackligt förtroendevalda och medlemmar.

Mikael Mossberg i P4 Väst: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/723795?programid=2105

Intervju med Peppe Larsson: https://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3369432

Bohusläningens artikel: http://www.bohuslaningen.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/d%C3%A5liga-l%C3%B6ner-kan-leda-till-massavhopp-1.1364400