Efterlängtat beredskapsavtal klart

Beredskapsavtalet är klart och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet.

I somras tecknade Polisförbundet och Polismyndigheten ett nationellt kollektivavtal där en av punkterna gällde ingripandeberedskap. Ingripandeberedskap kan användas i ett geografiskt avgränsat område där verksamhetsbehoven nattetid bedöms vara så låga att ingripandeberedskap kan motiveras istället för en traditionell bemanning nattetid.

Nyligen blev detaljerna i avtalet klara och Västerbottens inland är först ut att tillämpa avtalet. Vinsten blir fler patruller dagtid.

Avtalet i korthet:

Poliserna kan nattetid befinna sig i bostaden med beredskap att rycka ut om det skulle behövas. Om beredskapen inte bryts för tjänstgöring fullgörs arbetstiden med början kl 07.00 samma dygn om inte arbetsgivaren beslutat någon annan tid under samma kalenderdygn. Om beredskapen bryts är utgångspunkten att passet i sin helhet fullgörs från den tidpunkt man träder i tjänst. Undantag från detta finns då man träder i tjänst inom 4 timmar från beredskapspassets början och att arbetstiden understiger 1 timme. Fordon och nödvändig utrustning förvaras hos den enskilde i enlighet med de tillämpningsanvisningar som måste tas fram där ingripandeberedskapen ska användas. För detta utbetalas en ersättning som är en funktion av månadslönen med formlerna 1/18 -del, 1/16 -del eller 1/13 -del beroende på när beredskapen förläggs. Det är alltså högre ersättning vid veckoslut och helger.