Din lön 2019-Frågor och svar 

Vår förhandlingschef Niklas Simson svarar på frågor om lönerevisionen 2019.
Vi uppdaterar sidan allteftersom nya frågor kommer in. Har du en fråga som du vill ställa? Då kan du mejla din fråga till kommunikationsavdelningen@polisforbundet.se

Vad innebär överenskommelsen?
Lönerevisionen i höst kommer att ge 5,7 procent. Det innebär att vi når vårt mål om att polisers löner ska höjas med 15 procent under avtalsperioden. Det är en framgång och innebär att uppvärderingen av polisyrket har börjat.

Vad betyder det för mig som enskild polis?
Vad varje enskild polis får är ännu inte klart. De individuella lönerna kommer att förhandlas och sättas i regionerna. Revisionstid är 1 oktober 2019. Målet är att du ska få din första utbetalning av din nya lön före årsskiftet.

Vad händer nu?
Närmast ska nationella riktlinjer tas fram för lönesättningen, inklusive karriär- och utvecklingsvägar (KUV). Därefter ska regioner och avdelningar påbörja sitt arbete med lönesättning.

Vilka grupper prioriteras?
Nu satsar vi särskilt på poliser i polisiär verksamhet, det vill säga de som arbetar med våra kärnuppgifter.

Hur vet jag om just min grupp är prioriterad?
Hör du till en grupp som jobbar i kärnverksamheten är du prioriterad, men även om du tillhör en annan grupp kommer det att finnas medel för en god löneutveckling. Sedan beror det naturligtvis på vilken lön du har sedan tidigare och vilken prestation du bedömts göra sedan den senaste revisionen. Det är vad vi kan säga nu. När det nationella direktivet har utformas i detalj, och när din region tagit hänsyn till vilken lokal problembild som finns där du arbetar, kommer din region att kunna berätta mer.

Vad består de 15 procenten i avtalet av?
Vi har haft två revisioner, en på 5,4 procent och den i höst som är på 5,7 procent. Vi har utöver det fått 1 procent för att utveckla karriär och utvecklingsvägar, KUV. Sedan tillkommer 1 procent per år för lönesättning enligt paragraf 9, det vill säga om du byter tjänst eller befattning. Det sammantaget ger en löneökning på 15 procent under dessa tre år.

Vad består de 5,7 procenten i revisionen av?
De består av alla de medel som Polismyndigheten har att avsätta till löner för poliser, inklusive de extra medel som riksdagen skjutit till för polislöner i höstbudgeten. Vi har också passat på att omhänderta värdet för KUV 3 och SPO-tillägget. Det är värden som vi varit överens om sedan tidigare, men har nu valt att lägga in dem i revisionen för att göra det enklare för parterna i regioner och avdelningar att fördela.
​​​​​​​
Räknas chefernas löner med i värdet?
Chefer som går under Chefsavtalet räknas inte in då de revideras utifrån det avtalet. För övriga gäller RALS som är det övergripande löneavtalet i staten. Det betyder med andra ord att de chefer som inte går på Chefsavtalet och som är våra medlemmar ingår i revisionen.