Debatt: Glöm inte barnen i coronakrisen

Barn riskerar att hamna i grov kriminalitet. För att bromsa den negativa utvecklingen behöver vi och våra fackliga kollegor samarbeta kring det brottsförebyggande arbetet. Det skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en debattartikel i Aftonbladet.

När resurserna är knappa stryker det brottsförebyggande arbetet på foten. Men i coronakrisens spår får samhället inte tappa de barn som riskerar att hamna i kriminalitet, skriver Lena Nitz i en debattartikel i Aftonbladet publicerad 4 maj 2020.

Facklig samling
Lena Nitz skriver: För att få bollen i rullning har jag kallat mina fackliga kollegor inom LO-, TCO- och Saco-förbunden till samling för att med gemensamma krafter inventera vad vi – som representanter för de yrkesgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med barn i riskzonen – kan göra för att bromsa en negativ utveckling.

Om vikten av det brottsförebyggande arbetet
Om samhället i högre utsträckning riktar fokus mot de brottsförebyggande åtgärderna – och effektiviserar dem – kan det på sikt medföra stora samhällsbesparingar i form av minskad brottslighet och minskade kostnader för rättsväsendet.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet: Glöm inte barnen i coronskrisen