Brev till RPC

För drygt en månad sedan så var jag ett av ombuden som var med på Polisförbundets kongress. Bl.a. annat så fick jag lyssna på flera olika tal och däribland vår rikspolischef Dan Eliasson. Jag satt med spänning och väntade på vad Du skulle säga och kanske komma med något konkret. Anders Ygeman levererade ett tal före Dig med många politiska toner och det enda som han sa som gladde mig och andra var att regeringen nu, äntligen, tänkte göra Polishögskolan till en riktig högskoleutbildning.

När Du sedan äntrade talarstolen så tyckte jag att Du till en början var lite tagen av stunden. Inte undra på det med den kritik Du har fått utstå och det läge med dåliga resultat som svensk polis visade upp. Men det tog sig. Det syns att Du vill något och att Du har en tro att det ska bli bättre.
En sak som Du kom in på efter en stund var att polisyrket och därmed polisers löner ska uppvärderas. Jag tänkte då att nu har polletten äntligen ramlat ner och de avtal som hade slutits under sommaren och det som slöts i början av oktober visade på en vilja från Dig att genomföra en uppvärdering av polisyrket och lönerna.

Jag var även en av de som sensommaren 2014 var på plats i Kungsträdgården för att manifestera för högre löner. Din företrädare Bengt Svensson var där och kunde stå där stolt och säga att nu hade ingångslönen för poliser höjts till 25000 kr i månaden. Målet var nått men det han inte sa var att hela ökningen betalades ur den lönepott som fanns och det innebar att alla poliser fick bidra till de nya ingångslönerna med sämre löneutveckling. Poliserna betalade alltså själva till de nyanställda.

Med det Du levererade på kongressen i Ditt tal om uppvärdering så tänkte jag att nu händer det något. Men så läser jag på Intrapolis om de nyanställda poliserna som kommer till myndigheten nu i dagarna. Här i region Väst, och jag förmodar att det är lika i lalla regioner, så är medellönen för de nyanställda 25000 kr. Detta innebär i praktiken en lönedumpning och inte den uppvärdering Du stod och pratade om. Det var två år sedan som en skälig ingångslön var 25000 kr. Sedan dess har vi haft två lönerevisionstillfällen som har gett drygt 2%. Ska ingångslönens medel hänga med så borde den nu vara minst 26000 kr.

Nä, Dan Eliasson, från ord till handling är det tydligen långt för jag kan väl inte tro att Du stod och for med osanning då på kongressen? Men handling säger väl mer än ord?
Fler och fler poliser slutar för att de känner att de inte får någon vidare utveckling i yrket eller utveckling av lönen. Detta kommer med den inslagna vägen förmodligen att fortsätta om inget radikalt händer.

Mitt förslag är att Du tar tillbaka de föreslagna lönerna på de nyanställda och gör om gör rätt. Vi är ännu några som valt att tro på Dig men det gäller ju samtidigt då att chefen levererar för att tron ska finnas kvar.


Mvh

Thomas Petersson
Förtroendevald
Polisförbundet Region Väst