Blir det strejk eller inte?

Många medlemmar undrar vad som händer i förbundet med anledning av konfliktförberedelserna. Här kommer en lägesrapport och svar på några av de vanligaste frågorna.

När – 1 oktober eller?
- Blir det konflikt så träder den sannolikt i kraft någon vecka in i oktober. Före oktober är inte avtalsmässigt möjligt, och att det skulle ske direkt den 1 oktober är inte praktiskt möjligt eftersom gången är sådan att det måste till medling först.
- Så snart vi vet vartåt det barkar kommer vi att informera om det. Nu befinner vi oss tidsmässigt halvvägs i de inbokade förhandlingarna som eventuellt kan leda till konflikt.

Vad – strejk eller?
- Blir det konflikt behöver det inte nödvändigtvis innebära strejk. Det finns också andra möjliga åtgärder i en konflikt: övertidsblockad, mertids- och nyanställningsblockad.

Vem – jag eller?
- Vi går inte ut med information i förväg och berättar vilka som skulle kunna omfattas om det blir konflikt. En sådan information skulle riskera att förstöra konfliktens syfte. Klart är i alla fall att många arbetsuppgifter skulle kunna bli föremål för fackliga stridsåtgärder utan att äventyra rikets säkerhet eller polisens förmåga att upprätthålla lag och ordning. En eventuell konflikt får inte bli farlig för samhället. Det gäller oss poliser på samma sätt som för alla som jobbar på sjukhus och andra viktiga samhällsfunktioner.

Vi kommer regelbundet skicka ut information till samtliga medemmar till den mail man uppgett vid registrering av privat mailadress. Om du inte anmält din mailadress till oss skicka namn, personnummer och mailadress till marie.forsman@polisen.se

Fler frågor och svar finns här.