Blåljussabotage nytt brott

Polisförbundet välkomnar att regeringen vill införa brottet blåljussabotage.

– Det här är någonting vi jobbat för under lång tid. Sveriges poliser måste känna att de har samhällets stöd, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

På en stor pressträff på Södertörns polisutbildning meddelade statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen vill stärka skyddet för blåljuspersonal och andra myndighetsutövare. För att stärka skyddet införs brottet blåljussabotage, även som grovt brott.

– Äntligen! Vi har under lång tid jobbat för en tydligare markering från samhällets sida när det gäller angrepp mot blåljuspersonal och att man försvårar för viktiga samhällsfunktioner att utföra sitt arbete, säger Lena Nitz.

Regeringen meddelade också att man vill skärpa straffen för våld och hot mot tjänsteman, men bara för de grova brotten.

– Här vill vi se en straffskärpning även för brott av normalgraden. Vi vet från våra medlemsundersökningar att den upplevda utsattheten bland poliser ökat och därför är det olyckligt att samhället inte markerar genom att även skärpa straffen för våld och hot mot tjänsteman när brotten är av normalgraden, säger Lena Nitz.

– Den här typen av brott måste tas på allvar. Det är attacker på vårt rättssamhälle och ytterst på vår demokrati.

På pressträffen talade regeringen även om att det brottsförebyggande arbetet måste stärkas och om det tidigare löftet att polisen ska växa med 10 000 polisanställda till 2024.

– Här saknade jag tydliga besked från regeringen om hur det här ska gå till. För att nå målet om 10 000 fler polisanställda – varav majoriteten poliser – måste det ske fortsatta satsningar på polisers löner och villkor, säger Lena Nitz.

Fakta: Hot och våld
I en medlemsundersökning som Polisförbundet gjorde via Novus 2017 uppgav sex av tio poliser i yttre tjänst att de det senaste året utsatts för våld, hot eller trakasserier. Sju av tio upplevde att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren.