Betalning av frivilliga personförsäkringar 

De flesta medlemmar som har frivillig personförsäkring genom Polisförbundet betalar denna via löneavdrag. Löneavdrag kommer inte att kunna göras efter årsskiftet, utan försäkringspremien betalas fortsättningsvis via autogiro eller inbetalningskort.

Enklast och mest miljövänligt är att betala via autogiro, och du kan ansluta till autogiro antingen via din internetbank eller via blankett.

Betalningsmottagare är Polisförbundets samarbetspartner Söderberg & Partners.
Autogiromedgivande via internetbank:

Logga in på din bank via Webbläsaren (ej via appen) Välj autogiro i menyn, oftast under Betala/Betalningar Sök i fältet företagsnamn genom att ange namnet ”Insurance consulting” Välj det alternativ som lyder: Betalningsmottagare: S&P Insurance Consulting AB

BG-nummer: 243–8695
Typ av betalning: Söderberg & Partners Gruppförsäkring

(Om du får frågan om Betalarnummer, ange ditt personnummer).

Denna information finns även på Polisförbundet Försäkrings hemsida. Där finns även en blankett för autogiromedgivande för de som inte har möjlighet att lämna elektroniskt autogiromedgivande i sin internetbank.

Fullständigt ifyllt och undertecknat autogiromedgivande kan skannas och mejlas till forsakringar@polisforbundet.se eller postas till adress angiven på blanketten.

De som inte lämnar autogiromedgivande kommer att betala försäkringspremien kvartalsvis via inbetalningskort. Det första inbetalningskortet skickas ut i mitten av januari.

De medlemmar som redan har varit i kontakt med Polisförbundet Försäkring och skickat in ett autogiromedgivande på en blankett har fullgjort det som krävs för att försäkringspremien ska dras via autogiro efter årsskiftet och behöver inte göra något ytterligare.

Detta påverkar inte de hem- och bilförsäkringar du har tecknat via Polisförbundet. Den betalningen ändras inte.