Besök från Älvsborg

Under gårdagen hade vi besök av Förbundsområdesstyrelsen Älvsborg. Den nya Regionsstyrelsen presenterade sig och Katharina von Sydow och Fredrik Rudbäck passade på att informera om aktuella frågor.