Bemanningsnätverket

Den 18/5 träffades Polisförbundet Västs bemanningsnätverk i Göteborg. Syftet med mötet var att gå igenom det nya lokala kollektivavtal som började gälla den 1/4 2017. En annan punkt på dagordningen var att diskutera hur bemanningsarbetet fungerar i regionen och vad vi kan göra för att det skall bli ännu bättre.