Avtalet förlängs för statligt anställda

Pressmeddelande:

Det statliga löneavtalet löper ut idag den 30 september och ännu är det nya avtalet inte klart. Förhandlingarna pågår och det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O* kom idag överens med Arbetsgivarverket om att förlänga avtalet till den 5 oktober.
Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. OFR/ S, P, O har bland annat yrkat på siffersatta löneökningar på minst 2,2 procent, ökat inflytande över arbetstid och lönebildning samt bättre arbetsmiljövillkor med minskade sjukskrivningar och ett ledarskap som har tydliga förutsättningar.

– Vår förhoppning är att vi kommer att teckna ett nytt avtal inom kort. Förhandlingarna är i ett slutskede men vi behöver lite mer tid, vi har tider utsatta till den 5 oktober, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S,P,O.

– De senaste dagarna har vi haft konstruktiva samtal. Nu förlänger vi avtalet några dagar och hoppas givetvis att vi i slutändan kommer överens, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef.

För mer information, välkommen att kontakta:
Gabriel Wernstedt, pressansvarig Polisförbundet, på telefon 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.