Avtal 2016: Därför strejkar vi inte

Vi gick in i höjd beredskap och drog vapnet, men tvingades inte använda det den här gången eftersom vi nådde målet innan. Så kan den uteblivna konflikten ses.

Konfliktvapnet var efterfrågat och många medlemmar beredda att skjuta skarpt, konstaterar förhandlingschefen Niklas Simson och drar en parallell som många poliser kan relatera till.

– Som polis vet du vad det innebär att gå in i höjd beredskap och du vet också att i 99 fall av hundra går man ner i beredskap för att man lyckas lösa situationen med styrka av hotet. Ungefär så är det här vapnet använt. Det är bara det att vi är inte är vana vid konfliktvapnet.

Att konfliktvapnet är sällan använt bidrog också till att det fick avsedd effekt, konstaterar förbundsordförande Niklas Simson.

– Vi kommer inte att backa från att polisyrket måste värderas högre. Det nya avtalet sätter ramarna för att få till högre löner för poliserna. Det ger ytterligare en pusselbit, vid sidan av vår överenskommelse med Polismyndigheten om att satsa på polisernas löner.

Ett avkall vi tvingades göra i förhandlingarna med Arbetsgivarverket gällde individgaranti, det vill säga höjda löner för ALLA poliser. Men vi fick istället genom förhandlingsordningen som är mer värd. Förhandlingschef Niklas Simson förklarar varför:

– Med stöd av förhandlingsordningen kan våra regionala företrädare påverka de löner som sätts ute i organisationen på ett helt annat sätt än när vi bara förhandlar nationellt. Därmed är förhandlingsordningen ett bättre instrument för rättvisare löner än individgarantin som slår blint och lika för alla. Hade vi inte fått förhandlingsordningen hade vi dock krävt individgarantin istället, säger Niklas Simson.

Förutom det vi vann vad gäller innehållet i avtalet, fanns också en tidsvinst att ta i beaktande.

– Ska vi kunna höja polisernas löner med hjälp av de pengar som finns i budget idag måste sådana förhandlingar vara klara under februari. Annars går kostnaden inte att bokföra på innevarande år. Medling tar tid, konflikt tar tid och sedan tar även de lokala förhandlingar som krävs innan lönerna kan sättas tid, säger Niklas Simson.

Om ett år är det öppen avtalsrörelse igen och efter det här årets konfliktförberedelser har Polisförbundet ett väloljat maskineri till förfogande om vi skulle behöva dra konfliktvapnet igen.