Att tänka på om du tar ut Kåpan Extra som lön

Från den 1 september kan du som medlem i Polisförbundet själv bestämma om den avsättning som arbetsgivaren gör till pensionssparandet ”Kåpan Extra” ska fortsätta som tidigare, eller om du hellre vill få ut den avsättningen direkt som lön.

Det här är ett val som du som individ själv måste ta ställning till baserat på din egen livssituation. Tar du ut pengarna nu som lön och konsumerar dessa kommer du att få mindre i pension från Kåpan Extra när du går i pension.

Det finns några delar att tänka på innan du fattar beslut:

Skatteeffekt – Du höjer lönen och med den även de ersättningar som utgör en del av lönen, till exempel övertidsersättning och din sjukpenninggrundande inkomst till Försäkringskassan. Det medför att du får betala mer i skatt. Pensions effekt – Eftersom du höjer din lön kommer också avsättningen till din allmänna pension (orangea kuvertet) och din kollektivavtalade tjänstepension PA16 att öka. Effekt för dig som närmar dig pensionen – Du som har lön över 7,5 ibb ( ungefär 39000:-/mån) och tillhör PA16, avd II ( född 87 och tidigare) har en sk. Förmånsbestämd pension. Väldigt kort förklarat innebär det att ca 60% av din lön över 7,5 ibb betalas ut som en livsvarig pension. Dessa ca 60% beräknas på genomsnitt inkomsten av dina sista 5 år i tjänst, så innan dess ger det inte denna effekt. Så antingen avsätter du dina 4,6 % till Kåpan extra och får detta placerat och sedan utbetalt under 5 år, eller så plockar du ut det som lön (högre skatt) och får sedan en högre livsvarig pension (men mindre utfall från Kåpan extra). Om du vill ha hjälp med beräkningar om din framtida pension, vänd dig till Minpension.se eller Statens pensionverk (SPV) så hjälper dom dig.

Det nya kollektivavtalet för Polisförbundets medlemmar (Lokalt kollektivavtal om kollektiv avsättning till den kompletterande ålderspensionen (Kåpan extra)) som träder i kraft den 1 september 2017 tecknades i samband med den senaste lönerevisionen.

Vad har jag för olika pensionssparanden när jag jobbar som polis? Allmän pension (orangea kuvertet) – inbetalas till staten av arbetsgivaren för förvaltning och utbetalning. Tjänstepension PA16 (vitt/blått kuvert – från Kåpan pensioner) – en kollektivavtalad tjänstepension för ALLA inom staten. Arbetsgivaren betalar in pengar till SPV (statens pensionsverk) som sedan fördelar pengarna till de olika försäkringsbolagen som den enskilde valt eller obligatorium. Kåpan Extra – en extra avsättning gjord av arbetsgivaren för polismyndighetens anställda som förvaltas av Kåpan pensioner. (Det är denna del som du nu kan välja att fortsätta spara i Kåpan Extra eller ta ut som lön). Eget pensionssparande – kan ske på bank eller hos försäkringsbolag. Du betalar själv in vad du vill spara och den valda banken eller försäkringsbolag förvaltar och betalar ut. Om du har haft en annan arbetsgivare innan du blev polis kan det ha avsatts pengar till din pension till andra bolag, antingen genom kollektivavtal eller andra lösningar. Har du frågor runt pension och avtalet vänder du dig till pensionsansvarig Anders Seilenz tel. 070-3213824.