Ansök om delpension innan den 1/9

Vid två tillfällen per år har du möjlighet att söka delpension. För att söka måste du ha fyllt 61 år och du kan som mest gå ner till 50 % av en heltidsanställning. Ansökan måste lämnas till din närmsta chef innan den 1/9. På intraplis informerar arbetsgivaren om villkoren för att få delpension. De skriver bland annat att myndigheten inte får påverkas negativt, att du ska ha 120 månaders pensionsrätt enligt kollektivavtal, att du måste arbeta minst 50 % och att du eventuellt måste acceptera andra arbetsuppgifter vid delpension. På intrapolis finns mer info så som räkneexempel och instruktioner om hur man ansöker. På Arbetsgivarverkets hemsida finns gällande pensionsavtal och kommentarer kring tillämpning av avtalet.

http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/pa-03-pensionsavtal/
http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/skrifter/avtal-om-delpension--kommentarer/

Polisförbundet Väst ser det som en stor vinst att få möjlighet att behålla upp till 80 % av den kunskap och erfarenhet som medlemmen som sökt delpension bestitter. Vi har i flera fall sett att medlemmar som nekats delpension har sagt upp sig och lämnat polisen när man egentligen velat vara kvar, men inte längre vill eller kan jobba heltid. I vissa fall har man börjat jobba deltid utanför polisen. I de fallen tappar man en erfaren polis på 100 % när man hade möjlighet att bevilja delpension på 20 % och därmed få behålla medarbetarens kompetens på 80 %. Det blir svårt att förstå när myndigheten sedan tar in pensionerade poliser för att stötta verksamheten på grund av bland annat polisbrist.

Inför denna sökomgång har RPC Dan Eliasson uttalat sig positivt om delpension och att arbetsgivaren skall tillmötesgå så långt det är möjligt. Vi hoppas att myndigeten lever upp till vad de lovat. Det är en del i att vara en god arbetsgivare.