Ansök om delpension innan 1/9

Vid två tillfällen per år har du möjlighet att söka delpension. Delpension kan beviljas tidigast från och med den månad du fyller 61 år och du kan som mest gå ner till 50 % av en heltidsanställning. Ansökan måste lämnas till din närmsta chef innan den 1/9. På intrapolis informerar arbetsgivaren om villkoren för att få delpension. Det finns även räkneexempel och instruktioner om hur man ansöker. På Arbetsgivarverkets hemsida finns gällande pensionsavtal och kommentarer kring tillämpning av avtalet. Vid frågor kontakta Anders Seilenz tel. 070-3213824