Angående medias rapportering om Polismyndighetens hantering av känsliga personuppgifter

Vi håller nu på att skapa oss en bild över vad som har hänt och vårt fokus ligger på att säkerställa att våra medlemmar inte har utsatts för någon skada.
Både regeringen och Polismyndigheten måste gå till botten med detta. Det krävs en ordentlig utredning för att se om det har begåtts några fel. Vi kommer att ta initiativ till kontakter med både Polismyndigheten och regeringen.