Almedalen

Polisförbundet medverkar under Almedalsveckan. Från Region Väst kommer Katharina von Sydow, Peppe Larsson och Emelie Risberg att delta. Välkommen på våra seminarium

Hur blir polisyrket attraktivt för dagens unga?
3/7 2017 14:45 – 15:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

För att lyckas ta sig igenom nålsögat till polisutbildningen krävs att du har rätt fysiska och psykiska förutsättningar. Samtidigt fylls inte platserna på polisutbildningen. Hur kan polisyrket göras attraktivt igen? Vilka förslag på satsningar finns för att stärka polisens förmåga att utreda brott?

Hur utvecklar vi hela Sveriges polis?
4/7 2017 15:30 – 16:45.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Polisens förmåga skiljer sig åt beroende vart i landet du befinner dig eller vilket brott som ska utredas. Kampen mot organiserad gängkriminalitet är annorlunda mot glesbygdens utmaning att ha polis på plats när något har hänt. Hur ska vi öka polisen förmåga så att vi blir hela Sveriges polis?
Det har varit alldeles för många svarta rubriker över polisens förmåga att utreda och klara upp brott. Förra året överlämnades till exempel 10 procent färre utredningar från polis till åklagare. Samtidigt har den svenska poliskåren fått mycket beröm för sitt agerande under attentatet på Drottninggatan den 7 april. Terrordådet visar att vi har en professionell polis som kan kraftsamla när det verkligen krävs. Händelsen visar också hur viktig polisen är för att trygga demokratin och människors möjlighet att röra sig fritt.

Hur förhindrar vi hot och våld mot poliser?
5/7 2017 11:00 – 12:15.
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19

Poliser blir ofta utsatta för hot, våld eller annan otillbörlig påverkan. Vad kan samhället göra för att förbättra arbetsmiljön för poliser? Är bättre utbildning, hårdare straff eller fler poliser svaret?