Allvarligt om brott inte polisanmäls

Utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat under 2016. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Undersökningen visar också att majoriteten av brotten inte blir polisanmälda.
– Att människor undviker att anmäla brott för att de har uppfattningen att polisen inte kan göra något är ytterst allvarligt. Det är en högt ljudande larmsignal till landets politiker och Polismyndigheten, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.
– Det måste skapas förutsättningar så att det blir fler poliser så att vi klarar hela vårt uppdrag. Det handlar om tilltron till polisen och till hela rättsväsendets brottsbekämpande förmåga, säger Lena Nitz.
Enligt undersökningen är andelen som uppger att de utsatts för det som kallas brott mot enskild person den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006.
-Detta sker samtidigt som avhoppen från polisen fortsätter. Hittills i år har fler än 400 slutat av annan anledning än pension. Den ökande polisbristen måste tas på största allvar, säger Lena Nitz.
Enligt undersökningen anmäls hot, sexualbrott och trakasserier i minst utsträckning, medan bostadsinbrott anmäls i störst utsträckning. Av de som utsatts för sexualbrott under 2016, uppger endast 11 procent att de anmält händelsen till polisen. Motsvarande siffror för trakasserier och hot är 26 respektive 23 procent