360 miljoner till höjda polislöner

Ytterligare 360 miljoner kronor avsätts till polislöner i år. Arbetsgivaren kommer ensidigt att besluta om hur pengarna ska användas.

Som ett resultat av Polisförbundets opinionsarbete för höjda polislöner beslutade riksdagen förra året att avsätta 360 miljoner kronor till riktade lönesatsningar. För att pengarna inte ska gå förlorade då coronapandemin har gjort att årets lönerevision har blivit förskjuten, har vi vid ett flertal tillfällen uppvaktat Polismyndigheten för att förhandla om dessa medel.

Polismyndigheten har nu meddelat att de avser använda resurstillskottet genom så kallade § 9, det vill säga den form av lönesättningar som redan i dag finns mellan revisionerna. Det innebär att Polisförbundet inte får något inflytande över hur lönemedlen ska användas.

− Att pengarna ska användas för att höja polislönerna är bra och viktigt och något vi kämpat för under lång tid. Men det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren ensidigt väljer att besluta om hur pengarna ska användas. Det är helt emot politikernas intentioner om att parterna skulle förhandla och komma överens om hur de tillförda medlen skulle användas. bäst. Vi hade velat se att en del av de här pengarna skulle gå till att höja den dåliga ob-ersättningen. Men arbetsgivaren säger i nuläget nej till både inflytande för oss och att delar av de 360 miljonerna ska gå till höjd ob-ersättning i år. Det är illa, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

− Vi kommer att följa Polismyndighetens fördelning av de här pengarna noggrant. Om polisyrket ska bli mer attraktivt måste polisers löner öka, säger Lena Nitz.