Överklagande vid ett anställningsärende

Vid flera tillfällen har frågan uppkommit om hur man gör för att överklaga i ett anställningsbeslut.

Om man vill överklaga ett anställningsbeslut har man tre veckor på sig från det att beslutet har hängts upp på myndighetens anslagstavla. Myndighetens anslagstavla finns uppe på ”huvudkontoret” i Stockholm, men även för närvarande för vår region i Polishuset Ernst Fontells Plats i Göteborg.

Skicka skyndsamt in din överklagan till myndigheten/regionen. Myndigheten gör ett yttrande som tillsammans med ditt överklagande sänds till Statens överklagandenämnd.

http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/statens-verklaganden-mnd/verklaga-ett-beslut