Öka möjligheterna att jobba hemma

Polismyndigheten låter inte anställda jobba hemma i tillräckligt stor utsträckning, dessutom är skyddsutrustningen bristfällig. Det tycker skyddsorganisationen, som lämnade in en begäran enligt 6:6 a den 21/4.

Polisförbundets och fackförbundet ST:s nationella huvudskyddsombud lämnade den 21/4 in en begäran om åtgärder kring möjligheten att jobba hemma och att skyddsutrustningen är bristfällig, rapporterar Polistidningen.

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§).
”Det generella är budskapet från polisledningen nationellt samt på regions- och avdelningsnivå att arbete ska ske på arbetsplatsen genom budskapet ”frisk på jobbet". Enligt skyddsorganisationen upplever chefer, på grund av budskapet, att det inte finns utrymme att låta folk jobba hemma, skriver Polistidningen som också tar upp att skyddsorganisationen kräver alternativ skyddsutrustning utöver skyddsmask.”