Om kritiken mot polisledningen


Polisförbundet kommenterar kritiken som riktats mot polisledningen de senaste dagarna. Läs mer här.

Juridisk hjälp gav medlemmar 7,2 miljoner kronor

Förra året fick Polisförbundets medlemmar nästan 7,2 miljoner kronor i form av skadestånd och ersättningar tack vare juridisk hjälp via facket. Läs mer här.

Polischef död: Våra tankar går till anhöriga, vänner och kollegor

En högt uppsatt polischef har hittats död i sitt hem. "Det är med stor sorg jag har tagit del av beskedet att Mats Löfving är död. Mina tankar går till hans anhöriga, vänner och kollegor", säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow. Läs mer här.

Samtalsstöd – om du behöver någon att prata med

Med anledning av Mats Löfvings tragiska bortgång vill vi påminna om att du som aktiv medlem i Polisförbundet har tillgång till tjänsten Samtalsstöd. Vi har alla olika sätt att bearbeta sorg och tragiska händelser. Att prata med någon som är utbildad att hantera sådana samtal kan vara ett sätt. Läs mer här.

Utbildningar för fackligt förtroendevalda

Är du nyvald? Eller kanske behöver en uppdatering i gällande avtal? Missa inte att logga in på mina sidor på polisforbundet.se och ta del av utbudet av fackliga utbildningar. Vår regionala introduktionsutbildning är den 9 mars och den riktar sig till alla nya fackligt förtroendevalda, personalombud, skyddsombud och valberedare. 

Fler medlemmar i Polisförbundet

Polisförbundet växer - under förra året ökade antalet yrkesverksamma poliser med 2 procent.

Polisförbundet har nu ca 23 000 aktiva medlemmar, inklusive studerande vid polisutbildningen. Totalt var 26 674 anslutna vid årets slut om man även räknar med pensionärsmedlemmar. Polisförbundet har en ambition om att kunna bli ännu fler i takt med att poliskåren växer. 

”Att kräva rikspolischefens avgång är att göra det enkelt för sig”


Förbundsordförande Katharina von Sydow kommenterar Sverigedemokraternas krav på rikspolischefens avgång.


Läs mer här.”Målet är ökad medlemsnöjdhet” – inflytandearbetet stärks


Polisförbundet har under de senaste åren förhandlat fram högre löneökningar för poliser än vad andra yrkesgrupper fått. Nu stärker vi förbundets påverkansarbete ytterligare genom att bilda en ny enhet för inflytande och yrkesutveckling. Läs mer här.

Poliser för poliser- ditt yrkesförbund

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund för poliser. 91 procent av alla Sveriges aktiva poliser är medlemmar hos oss.


Ett bättre arbetspass för dig och kåren

91 procent av alla yrkesaktiva poliser är medlemmar i Polisförbundet. Det gör oss stolta och det gör oss starka.

Vårt arbete består i att förbättra din vardag och ge dig ett bättre arbetspass. Ett arbete med bättre lön, ökad trygghet, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och mer inflytande i vardagen.

Polisförbundet är alla vi förtroendevalda och medlemmar tillsammans. För att utveckla kåren krävs det en ständig dialog där alla våra medlemmar är delaktiga i beslut och riktning. Läs mer här.


Polisförbundets senaste rapport:

Varannan polisiär utredare planerar för att byta jobb

Bristen på poliser i utredningsverksamheten är den främsta orsaken till att fler brott inte klaras upp. Det anser 63 procent av Polisförbundets medlemmar, visar en ny rapport. I rapporten framgår också att nästan varannan utredare aktivt planerar för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten.

Polisförbundet har undersökt de polisiära utredarnas arbetssituation. Resultatet visar att polisbristen är högst kännbar inom verksamheten. Många känner även att de missgynnats både lönemässigt och karriärmässigt. Det här påverkar arbetet negativt och i förlängningen möjligheten att komma till rätta med den grova kriminaliteten i samhället.

− Regeringens förslag om straffskärpningar är verkningslösa om inte fler bott klaras upp och vi får fler fällande domar. Polisens förmåga att attrahera och behålla polisiära utredare är oerhört viktig om vi ska se bättre resultat framöver.” säger Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet.

Varannan överväger att lämna

Därför är det oroande att varannan polisiär utredare överväger att lämna poliskåren. Missnöjet går att härleda till flera orsaker: 7 av 10 anser att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar för dem i deras nuvarande funktion.

Dessutom uppger nästan 67 procent av utredarna att de är missnöjda med sin lön. Samtidigt anges en bra lön vara det som skulle få utredarna att stanna kvar.

Följderna av polisbristen tär också på utredarna. 8 av 10 upplever att arbetsbelastningen har varit hög det senaste året. Följderna är växande ärendehögar och en känsla av otillräcklighet. Hela 6 av 10 anser att det leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ned.

− Polismyndigheten måste tydligt visa att man värderar sina polisiära utredare och deras kompetens, att de får den lön de förtjänar och möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Men också att man använder deras kompetens där den bäst behövs, bland annat genom att minska deras administrativa börda, säger Katharina von Sydow.

Satsningar på polisiär kompetens behövs

För att vända denna utveckling krävs satsningar på den polisiära kompetensen. Polisförbundet vill därför se: 

  • satsningar på fler poliser, med en gedigen utbildning, fortsätter över tid så att polisen får den kapacitet som krävs. Det är
    nödvändigt för att fler brott ska klaras upp men också för en arbetsmiljö där landets poliser vill stanna kvar i.
  • fortsatta satsningar på polislöner till dess att de står i paritet med yrkets komplexitet och samhällsbärande ansvar, samt
    även möjlighet att konkurrera med andra likvärdiga yrken.
  • förbättrat administrativa stödet förbättras för att frigöra polisers arbetstid där den mest behövs. Det kan både ske genom
    att anställa fler civila men också genom effektivare IT-system och automatiseringar.

Om undersökningen

Polisförbundet har genomfört en medlemsundersökning via Novus med 2 027 svarande. I en första rapport ”Poliskår under press” som presenterades i maj 2022, beskrevs resultaten för hela gruppen poliser. I den kommande rapporten har vi tittat närmare på gruppen utredare (23 procent av de svarande) för att den gruppen urskiljer sig negativt i sina svar jämfört med övriga poliser.


Polisiär kompetens för ökad brottsuppklarning
En rapport om utredares arbetssituationAnsökan om medlemskap

Ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall