Ge oss inte sämre poliser i ivern att bli fler

Regeringen vill skaffa nya poliser så snabbt som möjligt, men verkar vara beredd att offra kvaliteten, skriver Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow på DN Debatt. Läs mer här

Så stöttar vi dig som fått en arbetsskada

Om du fått en arbetsskada eller en sjukdom orsakad av ditt arbete som polis så kan vi stötta dig på olika sätt. En av våra medlemmar fick nyligen ca fyra miljoner i ersättning tack vare Polisförbundets rättshjälp. Läs mer här

Vi förhandlar om bättre villkor

Den senaste tiden har vi suttit i flera förhandlingar, som nu är i mål och gör skillnad för poliser. I tre kollektivavtal har vi lyckats driva igenom bättre villkor för poliser! Läs mer här

Nytt pensionsavtal klart för statliga tjänstemän

Statligt anställda kommer att få mer i pension när avsättningen till tjänstepensionen ökar med upp till 1,5 procent. Dessutom kommer statstjänstemännen att tjäna in till pensionen ända tills man slutar att arbeta vid 69 års ålder. Det är resultatet av förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Läs mer här

Så förbättrar vi polisers arbetsmiljö

Det blir allt vanligare att poliser utsätts för konfrontation och våld på jobbet. Polisförbundet arbetar dagligen för att förbättra polisers arbetsmiljö – här är 5 exempel på vad vi gjort under förra året. Läs mer här

Satsa på en mer lärande organisation

Man brukar säga att medarbetare är en arbetsgivares viktigaste resurs, och det passar kanske extra bra in på Polismyndigheten. Kunskapspåfyllnad och kompetensutveckling är viktigt för dagens poliser, men även för de som framöver ska välja polisyrket. Läs mer här

Poliser för poliser- ditt yrkesförbund

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund för poliser. 91 procent av alla Sveriges aktiva poliser är medlemmar hos oss.


Ett bättre arbetspass för dig och kåren

91 procent av alla yrkesaktiva poliser är medlemmar i Polisförbundet. Det gör oss stolta och det gör oss starka.

Vårt arbete består i att förbättra din vardag och ge dig ett bättre arbetspass. Ett arbete med bättre lön, ökad trygghet, bättre arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och mer inflytande i vardagen.

Polisförbundet är alla vi förtroendevalda och medlemmar tillsammans. För att utveckla kåren krävs det en ständig dialog där alla våra medlemmar är delaktiga i beslut och riktning. Läs mer här.


Ansökan om medlemskap

Ansökan om bidrag och stipendium

Ansökan om rättshjälp

Motionsmall