Varannan polisiär utredare planerar för att byta jobb

22 november 2022

Bristen på poliser i utredningsverksamheten är den främsta orsaken till att fler brott inte klaras upp. Det anser 63 procent av Polisförbundets medlemmar, visar en ny rapport. I rapporten framgår också att nästan varannan utredare aktivt planerar för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten.

Polisförbundet har undersökt de polisiära utredarnas arbetssituation. Resultatet visar att polisbristen är högst kännbar inom verksamheten. Många känner även att de missgynnats både lönemässigt och karriärmässigt. Det här påverkar arbetet negativt och i förlängningen möjligheten att komma till rätta med den grova kriminaliteten i samhället.

− Regeringens förslag om straffskärpningar är verkningslösa om inte fler bott klaras upp och vi får fler fällande domar. Polisens förmåga att attrahera och behålla polisiära utredare är oerhört viktig om vi ska se bättre resultat framöver.” säger Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet.

Varannan överväger att lämna

Därför är det oroande att varannan polisiär utredare överväger att lämna poliskåren. Missnöjet går att härleda till flera orsaker: 7 av 10 anser att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar för dem i deras nuvarande funktion.

Dessutom uppger nästan 67 procent av utredarna att de är missnöjda med sin lön. Samtidigt anges en bra lön vara det som skulle få utredarna att stanna kvar.

Följderna av polisbristen tär också på utredarna. 8 av 10 upplever att arbetsbelastningen har varit hög det senaste året. Följderna är växande ärendehögar och en känsla av otillräcklighet. Hela 6 av 10 anser att det leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ned.

− Polismyndigheten måste tydligt visa att man värderar sina polisiära utredare och deras kompetens, att de får den lön de förtjänar och möjligheter att utvecklas i sitt arbete. Men också att man använder deras kompetens där den bäst behövs, bland annat genom att minska deras administrativa börda, säger Katharina von Sydow.

Satsningar på polisiär kompetens behövs

För att vända denna utveckling krävs satsningar på den polisiära kompetensen. Polisförbundet vill därför se: 

  • satsningar på fler poliser, med en gedigen utbildning, fortsätter över tid så att polisen får den kapacitet som krävs. Det är
    nödvändigt för att fler brott ska klaras upp men också för en arbetsmiljö där landets poliser vill stanna kvar i.
  • fortsatta satsningar på polislöner till dess att de står i paritet med yrkets komplexitet och samhällsbärande ansvar, samt
    även möjlighet att konkurrera med andra likvärdiga yrken.
  • förbättrat administrativa stödet förbättras för att frigöra polisers arbetstid där den mest behövs. Det kan både ske genom
    att anställa fler civila men också genom effektivare IT-system och automatiseringar.

Om undersökningen

Polisförbundet har genomfört en medlemsundersökning via Novus med 2 027 svarande. I en första rapport ”Poliskår under press” som presenterades i maj 2022, beskrevs resultaten för hela gruppen poliser. I den kommande rapporten har vi tittat närmare på gruppen utredare (23 procent av de svarande) för att den gruppen urskiljer sig negativt i sina svar jämfört med övriga poliser.


Polisiär kompetens för ökad brottsuppklarning
En rapport om utredares arbetssituationKatharina von Sydow blir Polisförbundets nya ordförande

28 september 2022

Katharina von Sydow blir Polisförbundets nya ordförande. Hon valdes av förbundets kongress under onsdagen. I samband med att kongressen avslutas avgår nuvarande ordförande, Lena Nitz.

Under veckan samlas totalt 300 deltagare till kongress för att med gemensam kraft sätta ut Polisförbundets arbete för de kommande åren, och för att välja ny förbundsordförande och styrelse. Katharina von Sydow var valberedningens förslag och under onsdagen kunde hon väljas.

−Jag är otroligt glad över att få förtroendet och bli vald till ordförande för Polisförbundet. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med alla förtroendevalda i vårt förbund fortsätta resan för att uppvärdera polisyrket och göra det till ett drömjobb för nuvarande och framtida medlemmar, säger Katharina von Sydow.

Katharina von Sydow har varit ordförande i region Väst sedan 2016. Hon tog sin polisexamen 1990 och har bred erfarenhet av polisyrket, bland annat som närpolis, utredare och kommunpolis. Den fackliga banan började för mer än 25 år sedan och sedan 2013 arbetar Katharina som fackligt förtroendevald.

−Våra medlemmar har en oerhört tuff arbetssituation idag på grund av rådande polisbrist. Polisförbundet ska vara en stark röst för en yrkeskår som sliter hårt för samhällets trygghet. Våra poliser ska ha och förtjänar bästa möjliga villkor och förutsättningar för att genomföra sitt jobb, säger Katharina von Sydow.

Under onsdagen valdes även en ny styrelse. Förutom Katharina von Sydow som ordförande ingår följande personer i styrelsen:

Sophia Willander Region Syd (förste vice ordförande), Tomas Stjernfeldt Region Syd (andre vice ordförande), Patrik Danielsson Region Bergslagen, Pia-Karin Eriksson Region Nationella avdelningar, Joakim Moritz Region Nord, Anna Ramsten Region Mitt, Robert Pettersson Region Bergslagen, Mikael Sjöstedt Region Säkerhetspolisen, Johanna Spjut Region Stockholm, Roger Östergren Region Stockholm

Styrelsen och nya ordföranden tillträder efter kongressens avslut.Nu är de regionala förhandlingarna för polislönerna klara. De nya lönerna gäller retroaktivt från 21-10-01.

Läs mer
Polisförbundets rapporter
ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP
POLISFÖRBUNDETS STADGAR
ANSÖKAN OM BIDRAG OCH STIPENDIUM
ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP
MOTIONSMALL

UTBILDNINGAR FÖR FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.


SENASTE NYHETERNA

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.