Bluewashing är inte lösningen på polisbristen – Polisförbundet i ny kampanj


Idag inleder Polisförbundet en ny kampanj där polisers erfarenhet och kompetens står i fokus. Fackförbundet menar att arbetsgivaren ägnar sig åt bluewashing – för att snabba på polistillväxten anställs personer utan polisutbildning till uppgifter som de varken är rustade eller utbildade för.


#bluewashing


Sedan 2017 har Polismyndigheten ökat med 4600 anställda. Men bara en tredjedel är poliser, merparten är civila utan polisexamen. I stället för att göra polisyrket mer attraktivt rekryteras andra kompetenser för att genomföra polisiära uppgifter, vilket riskerar att påverka både resultat och effektivitet i det brottsbekämpande uppdraget.

− I polisbristens spår försöker både politiker och Polismyndigheten att fylla luckorna på alla sätt. Det leder inte till en bättre verksamhet och bidrar inte heller till att göra polisyrket mer attraktivt. Med kampanjen vill vi skapa en större förståelse för att det inte går att ersätta poliser med annan kompetens – att det krävs rätt kompetens på rätt plats för både bättre resultat och bättre effektivitet- att bluewashing inte är lösningen på polisbristen, säger Jenny Engdahl Westbratt, kommunikationschef på Polisförbundet.

Målet med kampanjen är att öka förståelsen hos politiker och allmänhet om den polisiära kompetensen och att den är nödvändig inom hela det brottsbekämpande uppdrager. Rätt kompetens på rätt plats bidrar till ökad effektivitet och bättre resultat för verksamheten och i förlängningen också till ett tryggare samhälle. Det är en viktig diskussion inför höstens val.

Kampanjen har arbetats fram tillsammans med Reform Act och kommer framför allt synas i digitala och sociala kanaler, bland annat genom kampanjsajten bluewashing.polisforbundet.se där man kan fördjupa sig i ämnet genom både film och statistik. Med hjälp av blå munkar illustreras polisbristen och myndighetens så kallade bluewashing.

Det kommer även arrangeras debatter och seminarier, bland annat under politikerveckan i Almedalen och Polisens dag 2022 den 25 augusti.

Besök kampanjsatsen - Bluewashing är inte lösningen på polisbristen


Nu är de regionala förhandlingarna för polislönerna klara. De nya lönerna gäller retroaktivt från 21-10-01.

Läs mer
Polisförbundets rapporter
ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP
POLISFÖRBUNDETS STADGAR
ANSÖKAN OM BIDRAG OCH STIPENDIUM
ANSÖKAN OM RÄTTSHJÄLP
MOTIONSMALL

UTBILDNINGAR FÖR FACKLIGT FÖRTROENDEVALDA

Mer information om Polisförbundets utbildningar för fackligt förtroendevalda hittar du här. Vid frågor kring utbildning kontakta Mattias Jönsson tel. 073-0793461 eller mattias.jonsson@polisen.se.


SENASTE NYHETERNA

Vilka är vi och vad vill vi?

Vi organiserar chefer och arbetstagare i inre och yttre tjänst. Polisförbundet är den naturliga mötesplatsen för diskussion om fackliga frågor såsom bla anställningsvillkor och arbetsmiljö. Att diskutera dessa viktiga frågor, gemensamt chefer och arbetstagare, stärker argumentationen om professionens komplexitet och vilka förutsättningar som krävs för att arbetet ska utföras på bästa sätt.


Varför ska man vara medlem i Polisförbundet?

Ordförande Katharina von Sydow svarar på frågan.
Att var medlem i Polisförbundet innebär en trygghet i arbetet. Jag vet att det finns en organisation som tar hand om mina intressen gentemot arbetsgivaren. En organisation som är starkare än vad jag kan vara ensam. En av Polisförbundets styrkor är just att vi har en hög medlemsanslutning, det innebär att vi kan säga att vi representerar poliserna i Polismyndigheten.